We hebben speciale mensen als jullie nodig om lid te worden bij ons en ons voor langere termijn te ondersteunen.

Namens het hele team van Stichting Qamar willen wij u hartelijk bedanken voor uw donatie! JazakumuAllaahu khair

Dankzij uw steun kunnen wij In sha Allaah een verandering brengen in het leven van de weeskinderen.

Wil je ook extra hasanaat verdienen en mee doen aan al onze projecten? Word dan vaste donateur (elk klein bedrag telt!)

LETOP: Vaste maandelijkse donaties wordt niet alleen voor dit project gebruik maar voor verschillende projecten zoals weeskinderen, voedselpakketten, weeshuis en nog veel meer

Met vriendelijke groet,

Stichting Qamar

 

Direct bank transfer in Europe
Qamar e.V
IBAN: DE28370501981935235950
BIC: COLSDE33XXX
Bank: Sparkasse

 

The Messenger of Allah, peace, and blessings be upon him, said,
“Take up good deeds only as much as you are able, for the best deeds are those done regularly even if they are few.”
Source: Sunan Ibn Mājah 4240
image
canvas