ننګرهار ولايت رسنيو دفتر

۲۹/۱۰/۱۳۹۷ښځو چارو رياست په هڅو لسګونه بېوزله کورنيو سره د خوراکي توکو او نغدي مرسته وشوه. ننګرهار ولايت ښځو چارو رياست په هڅو د قمر خيريه بنسټ له لوري لسګونه بېوزله کورنيو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته وشوه. د ښځو چارو رئیسې فتانې عزيز وويل، چې هرې کورنۍ ته د اووه زره…